Bir gönderi yapmak için Girişe Gidiniz veya Kayıt yapın.

Başvuru sürecünde yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler, bu rehbere uymayan başvurular yazarlara geri döndürülecektir.

 • LÜTFEN BURAYI DİKKATLİCE OKUMADAN MAKALE YÜKLEMEYİN. SÜRECİN UZAMASINA NEDEN OLUR. ÇOĞU YAZAR WEB SİTESİNDEKİ DERGİ AÇIK ERİŞİM POLİTİKASINI OKUMADAN yükleme yapmakta ve SÜRECİ EN AZ 2 KAT UZATMAKTADIR.

  1. Makalenizi dergi web sitesinde bulunan şablona göre hazırlayınız. YAZAR İSİM VE BİLGİLERİ OLAN ve YAZAR İSİM VE BİLGİLERİ OLMAYAN 2 nüsha yüklenecektir.

  2. Etik onay formunu tam ve eksiksiz olarak doldurup, yazarlar tarafından imzalanmış (ıslak imzalı) şeklini taratıp yüklemeyi UNUTMAYINIZ.

  3. Teberru dekontunu yüklemeyi UNUTMAYINIZ.

  AŞAĞIDAKİ YAZILANLARA ONAY VEREREK MAKALE YÜKLEDİĞİNİZİ VE KABUL ETTİĞİNİZİ BİLİNİZ.


 • Aday makalemin kabul veya red olmasına bağlı olmaksızın, açık erişim politikasının gereğini değerlendirme başlamadan önce yaptım. Kör hakem değerlendirmesi ve editör kararının sonucunda çalışmam dergide yayınlanmak üzere kabul edilmese dahi ödeme iadesi talep etmiyorum.
 • Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış ve yayınlanmak üzere herhangi bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır (Yazar Rehberi'nde detaylı açıklama verilmiştir).
 • Gönderi dergi web sayfasında sunulan "makale şablonu" üzerinde hazırlanmıştır.
 • Ulusal Eğitim Dergisi'ne çalışmamı göndermekle (YÜKLEMEKLE) bütün Telif Hakkı Sözleşmesini kabul etmekteyim (https://uleder.com/index.php/uleder/about/submissions)
 • Makale yayınının tüm sürecinde editörler çalışmamı bilimsel ve etik açıdan uygun görmemesi durumunda geri çevirebilir
 • Bu çalışma tez, proje vb. çalışmanın bir ürünü ise danışman bilgisi dahilinde tüm yazarların ortak kararı doğrultusunda yayınlanmak üzere sunulmuştur. Bu bilgileri etik onay formunu uygun şekiklde doldurarak beyan edeceğimi taahhüt ederim. Aksi taktirde yayın sürecinin her aşamasında makalenin iade edilececeğini kabul ederim.

YAZIM KURALARI

Ulusal Eğitim Dergisi (ULEDER), APA 7 atıf sisteminin yazım kurallarını kullanmakta ve çalışmaların bu formata uygun hazırlanan dergimize ait makale şablonu (buradan indirebilirsiniz) üzerinden hazırlanmasını talep etmektedir. Temel hususlara APA 7 resmî sitesinden ulaşılmalıdır.

AÇIK ERİŞİM POLİTİKASI

Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar kapsamında Ulusal Eğitim Dergisi Doçentlik Başvurularındaki ulusal yayın beyannamesinde kullanılabilir. Ulusal Eğitim Dergisi, “Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale değerlendirmek için teberru alan dergi” olduğundan, Yağmacı/şaibeli sınıfına girmemektedir.

 

HESAP BİLGİLERİ (Vakıfbank- TL Vadesiz) (2000 TL)

Hesap Adı: EĞİTİM BİLİMLERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

IBAN: TR96 0001 5001 5800 7320 3917 89

 

*Açıklama kısmına sadece T.C kimlik numarası ve Ad Soyad yazınız.

 

Dergimizde yayınlanan tüm içerikler açık erişimlidir ve yayınlandıktan sonra çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu, herkesin içeriği istediği yerde ve istediği zaman okumasını sağlar. Çalışmalarımız ancak destek görürse uzun vadede sürdürülebilir olabilir. Çalışmalarımızın sürdürülebilirliği ve kalitesi açısından birtakım maliyetler söz konusudur. Bunlar editörler ve yazarlar için çevrimiçi araçlar, makale üretimi ve barındırma, özetleme ve indeksleme hizmetleri, reklam vb. giderlerimizdir. Tüm giderlerimiz Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği tarafından karşılanmaktadır. Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği, eğitimde bilimsel bilginin yayılması, yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyetler yürüten bir dernektir (ebgder.org). Dernek, eğitimde bilimsel açıdan geçerli bilgilerin keşfedilmesi ve paylaşılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları, farklı kanallar aracılığıyla (kitap, akademik dergi, kongre, sempozyum, çalıştay, bülten, rapor vb.) ilgililere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda dergimize değerlendirilmek üzere çalışma gönderen yazarlardan 2000 TL teberru bedeli alınması kararlaştırılmıştır. ULEDER bu konuda desteğinizi beklemektedir.

Dergi politikası gereğini yapmayan yazarların makale değerlendirme süreci başlatılmaz. Bununla birlikte yazarlar aşağıda belirtilen hususları makale yüklerken kontrol listesinde onaylarlar. Bu nedenle ULEDER sorumluluk kabul etmez.

1. ULEDER en fazla 4 yazarlı çalışmaları değerlendirmeye alır. Makale gönderirken zorunlu dosyaları eksiksiz sisteme yüklemelisiniz.

2. Aday makalelerin değerlendirmeye alınması ön koşulu, yazım kurallarını ve dergi politikalarını yerine getirmektir. Makalenizi dergi web sitesinde bulunan şablona göre hazırlayınız. 

3. ULEDER çift kör hakemli sistemle makaleleri değerlendirir. Makalelerinizin yayınlanması tamamen hakem görüşleri ile editör onayına bağlıdır. Bu nedenle makaleleri reddedilen yazarların iade talebi dikkate alınmaz. Teberru, kabul veya red şartına bağlı olmaksızın yapılır.

4. Ön inceleme sırasında intihal tespiti yapılır. Etik ihlal tespit edilen makaleler yayınlanmaz. Gereği yapılır. Etik onay formunu tam ve eksiksiz olarak doldurup, yazarlar tarafından imzalanmış (ıslak imzalı) şeklini taratıp yükleyiniz.

Tüm bu açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra çalışmanızı gönderiniz.