Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK) 07.03.2019 tarihli Genel Kurulunda alınan karar kapsamında Ulusal Eğitim Dergisi Doçentlik Başvurularındaki ulusal yayın beyannamesinde kullanılabilir. Ulusal Eğitim Dergisi, “Makale başvurusu sırasında kabul/red şartına bağlı olmaksızın makale değerlendirmek için teberru alan dergi” olduğundan, Yağmacı/şaibeli sınıfına girmemektedir.

 

HESAP BİLGİLERİ (Vakıfbank- TL Vadesiz) (2000 TL)

Hesap Adı: EĞİTİM BİLİMLERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ

IBAN: TR96 0001 5001 5800 7320 3917 89

 

*Açıklama kısmına sadece T.C kimlik numarası ve Ad Soyad yazınız.

 

Dergimizde yayınlanan tüm içerikler açık erişimlidir ve yayınlandıktan sonra çevrimiçi olarak ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu, herkesin içeriği istediği yerde ve istediği zaman okumasını sağlar. Çalışmalarımız ancak destek görürse uzun vadede sürdürülebilir olabilir. Çalışmalarımızın sürdürülebilirliği ve kalitesi açısından birtakım maliyetler söz konusudur. Bunlar editörler ve yazarlar için çevrimiçi araçlar, makale üretimi ve barındırma, özetleme ve indeksleme hizmetleri, reklam vb. giderlerimizdir. Tüm giderlerimiz Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği tarafından karşılanmaktadır. Eğitim Bilimlerini Geliştirme Derneği, eğitimde bilimsel bilginin yayılması, yaygınlaşması ve geliştirilmesi için çeşitli amaçlar doğrultusunda faaliyetler yürüten bir dernektir (ebgder.org). Dernek, eğitimde bilimsel açıdan geçerli bilgilerin keşfedilmesi ve paylaşılması için çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmaları, farklı kanallar aracılığıyla (kitap, akademik dergi, kongre, sempozyum, çalıştay, bülten, rapor vb.) ilgililere ulaştırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda dergimize değerlendirilmek üzere çalışma gönderen yazarlardan 2000 TL teberru bedeli alınması kararlaştırılmıştır. ULEDER bu konuda desteğinizi beklemektedir.

 

Dergi politikası gereğini yapmayan yazarların makale değerlendirme süreci başlatılmaz. Bununla birlikte yazarlar aşağıda belirtilen hususları makale yüklerken kontrol listesinde onaylarlar. Bu nedenle ULEDER sorumluluk kabul etmez.

1. ULEDER en fazla 4 yazarlı çalışmaları değerlendirmeye alır. Makale gönderirken zorunlu dosyaları eksiksiz sisteme yüklemelisiniz.

2. Aday makalelerin değerlendirmeye alınması ön koşulu, yazım kurallarını ve dergi politikalarını yerine getirmektir. Makalenizi dergi web sitesinde bulunan şablona göre hazırlayınız. 

3. ULEDER çift kör hakemli sistemle makaleleri değerlendirir. Makalelerinizin yayınlanması tamamen hakem görüşleri ile editör onayına bağlıdır. Bu nedenle makaleleri reddedilen yazarların iade talebi dikkate alınmaz. Teberru, kabul veya red şartına bağlı olmaksızın yapılır.

4. Ön inceleme sırasında intihal tespiti yapılır. Etik ihlal tespit edilen makaleler yayınlanmaz. Gereği yapılır. Etik onay ve dergi politakaları formunu tam ve eksiksiz olarak doldurup, sorumlu yazar tarafından imzalanmış (ıslak imzalı) şeklini taratıp yükleyiniz.

Tüm bu açıklamaları dikkatlice okuduktan sonra çalışmanızı gönderiniz.