ULEDER, Milli Eğitim Bakanlığının hizmet puanı, yönetici atama ek puanı, Bilim Sanat Merkezleri öğretmen seçimi ek puanı için yönetmeliklerde belirlenen kriterlere uygun ulusal hakemli bir dergidir.