31 Mart 2023 tarihinde yayınlanan sayımızda (Cilt 3 Sayı 2 Yıl 2023), Dr. İbrahim Özcan ve Dr. Kadir Cihan tarafından dergimize yüklenen makalenin, 2. yazar Kadir Cihan'ın doktora tezinden üretilmiş olduğu ancak yayın aşamasında bunun belirtilmediği ve yapılan intihal denetimlerine takılmadığı belirlenmiştir. Yayınlanma sürecinin Dr. Kadir Cihan'ın danışmanı bilgisi dahilinde olup olmadığı tespit edilememiş ve yazardan danışman imzalı beyan formu istnemesine rağmen cevap alınamamıştır. Etik ihlal noktasında üzerimize düşen görevi yerine getirmek adına makale geri çekilmiştir. Bu süreçte tez danışmanı bilgilendirilmiş ve yazarların kurumları ile yazışmalar başlamıştır. Dergimiz ilgililerine duyurulur.

https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/225

Editör Kurulu