ULEDER ikinci  sayısı için aday makalelerinizi kabul etmektedir.