Şiir yazma teknikleri ile uygulama önerileri

Main Article Content

Bekir Yıldız
Serdarhan Musa Taşkaya

Özet

Dil öğrenimi anne karnında ninniler ve hikayelerle başlayıp, çok farklı etkinlikler ve uygulamalarla devam eden; yaşamla ölüm arasında büyüyüp gelişen, değişen, farklılaşan bir süreç izlemektedir. Büyüyüp gelişen canlı bir varlık olarak görülen dilin etkin olarak öğrenilmesi dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin aktif olarak uygulanmasıyla mümkündür. Yaşam boyu süren dil öğreniminin dinlemeyle başladığı, konuşmayla devam ettiği, belli eğitim ve okul sürecinden sonra da okuma ve yazmayla beraber sürdürüldüğü görülmektedir. Okullarda Türkçe öğretimi okuma ve yazma çalışmalarıyla başlatılarak dil öğreniminin temel becerileri bir bütün olarak uygulanmaktadır. Yazma uygulamaları, seslerin harflere dönüştürülmesiyle oluşan yazı çalışmalarının yanında duygu, düşünce ve hayallerin farklı, özgün, yaratıcı, eleştirel bir bakış açısıyla yazıya aktarımını gerektirir. Böylelikle yazma çalışmalarında önemli arayışlar ortaya çıkmıştır. Yazma alanında gelişmeler şiir yazımında da etkisini göstermiştir. Bu çalışma, ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin şiir yazma becerilerini geliştirmek amacıyla, araştırmacı tarafından ilgili literatür taraması sonucu belirlenen on yedi (17) farklı şiir yazma tekniği kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma 2015-2016 eğitim öğretim yılında Mersin ili Erdemli ilçesi Yeşilyurt İlkokulu 4/B şubesinde öğrenim gören on sekiz öğrenciyle yürütülmüştür. Şiir yazabilmek için gerekli ilgi, istek, yetenek ve kabiliyetin yanında yazım sürecinde kullanılabilecek şiir yazım tekniklerinin uygulanması daha iyi bir ürün elde etmemizi sağlayacaktır. Şiir yazmaya yönelik yeteneği olmadığını düşünen insanlar şiir yazım tekniklerini uygulayarak yeteneğini geliştirebilecek, arzu ettiği şiiri yazabileceklerdir. Bu çalışmada şiir yazma öğretiminde kullanılabilecek teknikler tanıtılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yıldız, B., & Taşkaya, S. M. (2021). Şiir yazma teknikleri ile uygulama önerileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 1(24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı), 80–106. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/15
Bölüm
Makaleler