Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticilerinin öğretimsel liderler olarak okul yönetiminde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri

Main Article Content

Erhan Aktay
https://orcid.org/0000-0002-9546-1701
Hanifi Acar
Yıldırım Barut
Muharrem İzmir

Özet

Bu araştırmanın amacı, okul müdürlerinin öğretimsel liderler olarak Covid 19  pandemisi sürecinde yaşamış oldukları sorunlara ilişkin çözüm yollarını belirleyerek pandemi sonrası eğitime ilişkin görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma yönteminin kullanıldığı çalışma doküman analizi yöntemi gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak kavramsal çerçeve ışığında oluşturulan çalışmalar incelenmiş ve çalışma sonuçları değerlendirilmişti. Veriler içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaların bulgularına göre okul müdürleri Covid-19 pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları, öğretmenlere teknolojik destek, öğrencilere ise akademik ve psiko-sosyal destek vererek ve bütün paydaşlarla etkili iletişim yolları kullanarak çözmeye çalışmışlardır. Bulgular okul müdürlerinin genel anlamda pandemi sonrası eğitime ilişkin görüşlerinin hibrit eğitim modeli, öğretmen eğitimi ve öğrenci becerileri konuları üzerinde durduklarını ortaya koymaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Aktay, E., Acar, H., Barut, Y., & İzmir, M. (2023). Covid-19 pandemisi sürecinde okul yöneticilerinin öğretimsel liderler olarak okul yönetiminde yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 146–157. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/171
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.