Okul yöneticilerinin örgütsel çatışmaları çözme stratejilerinin incelenmesi

Main Article Content

İsmail Çelik
Adem Şahin
Bilsay Kaya
Emine Ece Güleç

Özet

Yöneticilerin örgütsel çatışmaları çözme stratejilerini araştırarak çözüm önerileri sunmak amaçlanmıştır. Araştırma nitel paradigmaya uygun olarak yürütülmüştür. Araştırma evreni İzmir ili Bornova ilçesinde bulunan liselerde görev yapan öğretmenlerden, örneklemi ise aynı okulda görevli öğretmenlerden oluşturulmuştur. Veriler araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formuyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; okullarda çatışmaların yaşandığı, çatışmaların öğretmen ile öğretmen arasında ve idareciler ile öğretmenler arasında olduğu, çatışma nedeni olarak öğretmenler arasındaki çatışmaların daha çok görüş / fikir ayrılıklarından kaynaklandığı; idareciler ile öğretmenler arasında gerçekleşen çatışmaların nedeni ise daha çok ek ders ücretlerinin yanlış hesaplanması, nöbet günlerinin istenilen güne verilmemesidir. Okul yönetiminin öğretmenler arasındaki çatışmalarda pasif kaldığı ve çatışmayı sonlandıracak gözle görülür kararlar alamadığı, okullarda yaşanan çatışmaların yatıştırılması için herhangi strateji ya da politikaların üretilmediği, okul yönetiminin çatışmaları yönetebilme yetkinliğinin çok yetersiz olduğu görülmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çelik, İsmail, Şahin, A., Kaya, B., & Güleç, E. E. (2023). Okul yöneticilerinin örgütsel çatışmaları çözme stratejilerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 306–316. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/173
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

İsmail Çelik, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Adem Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Bilsay Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Emine Ece Güleç, Milli Eğitim Bakanlığı