Türkiye’de örgüt iklimi konusunda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi

Main Article Content

Ali Keskin
Hadriye Hamarat
Emre Yayla
Mevlüt Çakmak

Özet

Türkiye’de örgüt iklimi konusunda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin demografik özellikleri, konusu, modeli, katılımcı profili, veri toplama araçları, araştırma ve analiz yöntemleri açısından incelenmek amaçlanmıştır. Araştırmada sistematik derleme çalışması kullanılmış olup araştırmanın evreni ise Türkiye’de örgüt iklimi alanında son 15 yıl (2007-2021) içerisinde hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinden oluşmaktadır. Araştırmadaki bulgulara ulusal tez merkezi veri tabanından ulaşılmıştır. Türkiye’de örgüt iklimi alanında son 15 yılda toplam 117 yüksek lisans ve doktora tezinin yapıldığı tespit edilmiştir.Araştırmada elde edilen bulgulara göre örgüt iklimi alanında en fazla (19 adet) tez 2019 yılında yapılmıştır. Hazırlanan tezlerde en çok çalışılan konuların iş tatmini ve iş uyumu üzerine olduğu görülmüştür. Araştırma kapsamına alınan tezlerde en çok tercih edilen yöntemin nicel araştırma yöntemi olduğu, örneklem gruplarının ise çeşitli iş sektörlerindeki iş görenlerden oluştuğu belirlenmiştir. Türkiye’de örgüt iklimi alanında 55 farklı üniversitenin bünyesinde hazırlandığı görülmüştür. Araştırmaya dahil edilen tezlerde veri toplama aracı olarak anket baskın olarak kullanılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Keskin, A., Hamarat, H., Yayla, E., & Çakmak, M. (2023). Türkiye’de örgüt iklimi konusunda hazırlanan yüksek lisans ve doktora tezlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(1), 193–210. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/177
Bölüm
Makaleler