Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algıları

Main Article Content

Mehmet Bademci
Orhan Çam
Veysel Çevik
Recai Gülşen

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algılarını ortaya koymaktır. Bu amaç çerçevesinde farklı branşlarda görev yapan 16 öğretmenin düşüncelerine başvurulmuştur. Literatür tarandığında öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algılarıyla ilgili yapılan çalışmaların sınırlı olduğu görülmüştür. Bu durum araştırmanın önemini ortaya koymaktadır. Araştırma nitel desenli bir çalışma olup veri toplamak amacıyla araştırmacı tarafından yarı yapılandırılmış bir görüşme formu geliştirilmiştir. Araştırmanın bulgularında öğretmenlerin birlik beraberlik içerisinde hareket ederek örgütsel davranışları artırmaları gerektiği, öğretmenlerin etik değerlere sahip olmaları gerektiği, mesleklerinin gereklerini yapmaları, öğrencilerine iyi birer rol model olmaları, iletişimi kuvvetlendirmeleri gibi birtakım veriler elde edilmiştir. Ayrıca araştırmanın sonucunda öğretmenlerin örgütsel davranışları nasıl geliştirecekleri, okul idaresinin bu konuda neler yapabileceği gibi birtakım önerilere gidilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Bademci, M., Çam, O., Çevik, V., & Gülşen, R. (2023). Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık algıları. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 295–305. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/180
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mehmet Bademci, Elazığ/Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Orhan Çam, Elazığ/Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Veysel Çevik, Elazığ/Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 

 

Recai Gülşen, Elazığ/Maden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,