Özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime yansımalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi

Main Article Content

İhsan Aslan
Murat Aktay
Mehmet Şeyhmus Kurul
Serdar Aruser

Özet

Bu araştırmada, uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime yansımalarına ilişkin özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin görüşlerinin incelemesi amaçlanmıştır. Araştırma nitel araştırma yaklaşımının olgu bilim deseni çerçevesinde yapılmıştır. Çalışmada görüşme tekniği kullanılarak nitel veriler toplanmıştır. Araştırma amaçlı örneklem tekniğine göre yürütülerek özel eğitim öğrencileri ile çalışan ve farklı branşlardan 22 öğretmen ile çalışılmıştır. Araştırmanın verileri, Şubat-Mayıs 2021’de, dört aylık bir sürede elde edilmiştir. Betimsel analiz yoluyla verileri incelenen bu çalışmada katılımcı olan, özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin özel eğitim gereksinimlerini uzaktan eğitimle tasarlamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürülmesinde problemlerle karşılaştıkları, özel eğitim için kullanılan ders materyallerinin ve yardımcı teknolojilerin uzaktan eğitimde istenilen düzeye ulaşamadığı, uzaktan eğitim nedeniyle özel eğitim alan öğrencilerin problem davranışlarının çözülemediği, özel eğitim öğrencilerinin derse konsantre olamadığı ve bu öğrencilerin motivasyonun sağlanması hususunda önemli derecede zorluklarla  karşılaştıklarına dair bulgular tespit edilmiştir. Bu sebeple özel eğitim öğrencileri için uzaktan eğitim uygulanmasının çok zor olduğu, bu süreçte öğrencilerin okul ikliminden uzaklaştıkları ve evde sorumluluk almadıkları, özel eğitim öğrencilerinin yüz yüze eğitimde kazandıkları birçok beceriyi uzaktan eğitim sürecinde söndürdükleri bulgularına ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Aslan, İhsan, Aktay, M., Kurul, M. Şeyhmus, & Aruser, S. . (2023). Özel eğitim öğrencileri ile çalışan öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarının özel eğitime yansımalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 243–264. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/190
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

İhsan Aslan, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

 

 

Murat Aktay, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Mehmet Şeyhmus Kurul, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Serdar Aruser, Milli Eğitim Bakanlığı