Okul müdürlerinin öğretimsel liderliklerine yönelik tezlerin meta sentezi

Main Article Content

Coşkuner Aras
https://orcid.org/0000-0002-5257-2129

Özet

Bu araştırmada, okul müdürlerinin öğretimsel liderliklerini araştıran, 2016-2022 yılları arasında Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanmış tezlerin sistematik taramasının yapılması ve nitel araştırma yöntemlerinden meta sentez ile incelenmesi amaçlanmıştır. Meta sentez çalışmaları literatürdeki kaynaklar üzerinden konuya bütünsel yaklaşım sağladığı için önemlidir. Bu bağlamda belirlenen tezlerden sadece okul müdürlerinin öğretimsel liderliğine yönelik görüşleri ele alan çalışmalar dâhil edilmiştir. Yapılan tarama sonucunda araştırma kriterlerine uygun olan 8 tez belirlenmiş ve meta sentez ile değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; incelenen tezlerin tamamının yüksek lisans tezi olduğu, en fazla Gaziantep ilinde ve eğitim bilimleri enstitüsünde yürütüldüğü, 2022 ve 2021 yıllarında 2’şer tez, 2016-2020 yılları arasında her yıl 1 tez yapıldığı ve 2019’da bu konuda hiç tez yapılmadığı belirlenmiştir. Araştırmaların modeline göre fenomenoloji ve durum çalışmalarının kullanıldığı, çalışma gruplarının öğretmeni okul müdürü ya da her ikisiyle gerçekleştirildiği, en fazla 21-40 kişi aralığında çalışma grubuyla çalışıldığı belirlenmiştir. Araştırmaların amaçlarına göre “tanım”, “boyutlar”, “bireysel”, “faktörler” ve “öneriler” olmak üzere 5 kategori, altında 15 tema belirlenmiştir. Araştırmaların sonuçlarına göre; 10 tema ve 40 alt tema belirlenmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Aras, C. (2023). Okul müdürlerinin öğretimsel liderliklerine yönelik tezlerin meta sentezi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 330–340. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/191
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Coşkuner Aras, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.