İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan mesleklerin cinsiyet açısından incelenmesi

Main Article Content

Murat Altunkaynak
Umut Gül
Latife Canatan
İbrahim Daşkın
Gürsel Kütük

Özet

Bu çalışmanın amacı ilkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer verilen cinsiyete göre meslek dağılımının nasıl olduğunu incelemektir. Bu amaçla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından önerilen MEB yayınları ve özel yayını 2.,3. ve 4. sınıf düzeyindeki toplam 3 Türkçe ders kitabı ve içerisindeki 45 metin incelenmiştir. Bu araştırma nitel bir çalışmadır. Ders kitaplarındaki tema ve isimleri ve bunlara ait görseller ve metinler incelenmiştir.  Doküman analizi ile ortaya çıkarılacak bulgular söylem analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Metinlerde yer alan resimlerden de bulguları elde etmede yararlanılmıştır. Kitap metinleri ve metin görselleri özellikle cinsiyet açısından nasıl hazırlanacağı ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Altunkaynak, M., Gül, U. ., Canatan, L. ., Daşkın, İbrahim ., & Kütük, G. . (2023). İlkokul Türkçe ders kitaplarındaki metinlerde yer alan mesleklerin cinsiyet açısından incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 317–329. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/192
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Murat Altunkaynak, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Umut Gül, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Latife Canatan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

İbrahim Daşkın, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Gürsel Kütük, Milli Eğitim Bakanlığı