Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında matematik eğitiminde tahmin konusunda yapılmış çalışmaların incelenmesi

Main Article Content

Ayşe Bağdat
Bahadır Yıldız

Özet

Bu araştırmada 2012-2022 yılları arasında Türkiye’de matematik eğitiminde tahmin konusu ile ilgili yapılmış çalışmaların incelenmesi amaçlanmıştır. “Tahmin, matematik ve tahmin becerileri” anahtar kelimeleri ile ilgili yapılan tarama ile 30 yayın incelemeye alınmıştır. Çalışmalar “Yılı, türü, amacı, yöntemi, deseni, veri analiz yöntemi, veri toplama aracı, katılımcı türü, katılımcı sayısı, örneklem seçim türü, sonucu ve tahminin ele alınışı” olmak üzere 12 tema altında içerik analizi ile incelenmiştir. İncelemeler sonucunda son yıllara doğru tahmin çalışmalarının arttığı, en çok nitel araştırma yönteminde ve durum çalışması deseninde, betimsel analiz kullanılarak çalışmalar yapıldığı tespit edilmiştir. Örneklemin yoğun olarak amaçlı örneklem kullanılarak ve öğrencilerden oluştuğu görülmüştür. Çalışmalarda veri toplama araçlarından çoğunlukla görüşmenin tercih edildiği belirlenmiştir. Ayrıca çalışmalarda en çok tahmin becerisini daha sonra ise tahmin stratejilerini incelemek amaçlanmıştır. Çoğunlukla ölçüsel tahmin becerilerinin uzunluk konusu bağlamında ele alınmış olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmalardan en çok elde edilen sonuçların ise “Tahmin başarısı yüksek olan öğrencilerin derste daha iyi performans göstermeleri” ve “Sınıf düzeyinin arttıkça tahmin konusundaki başarının artması” olduğu görülmüştür. Sonuçlar ışığında tahmin konusunu farklı öğrenme alanları, katılımcı türü ve sınıf düzeyleri açısından ele alan çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Bağdat, A., & Yıldız, B. . (2023). Türkiye’de 2012-2022 yılları arasında matematik eğitiminde tahmin konusunda yapılmış çalışmaların incelenmesi . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 341–360. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/194
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ayşe Bağdat, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Bahadır Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi