Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin özelliklerine ve eğitimlerine yönelik görüşleri

Main Article Content

Mustafa Yücel Ürün
Gaye Gözde Ürün
Ufuk Doğan

Özet

Özel öğrenme güçlüğü bireysel bir sorun olmayıp özünde toplumsal bir olgu olup toplumsal olarak da çözümlere ihtiyaç duyulan bir durumdadır. Özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin eğitim hizmetlerinden faydalanma şekilleri ve yaşadıkları zorluklar da bireysel çabalardan ziyade toplumsal çaba ile birlikte geliştirilmeli ve çözüm üretilmelidir. Bu konuda tespitlerde bulunulabilmesi için ise özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrenciler ile bolca vakit geçirme fırsatı bulan sınıf öğretmenlerin görüşleri son derece değerlidir. Bu gerçekler ışığında çalışma kapsamında sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin özellikleri ve eğitimlerine ilişkin görüşlerinin toplanması ve bu sayede tespitlerde bulunulması temel amaç olmuştur. Yapılan teorik yaklaşımın yanında saha çalışması gerçekleştirilerek sınıf öğretmenlerinin konuya ilişkin görüşleri toplanmış ve değerlendirmede bulunularak bulgular ortaya konulmuştur. Yapılan çalışmalar neticesinde öğretmenlerin kişisel olarak özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilere karşı kendilerini yeterli gördükleri, buna karşın kendilerini geliştirmeye çalıştıkları, sınıf kapasitelerinin fazla olduğu ve buna bağlı olarak özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerle birebir ilginin yetersiz kaldığı, bu öğrencilerin ağırlıklı olarak matematik ve okuma-yazma derslerinde sorun yaşayıp sosyal becerilerinin yetersiz kaldığı bulgularına ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ürün, M. Y., Ürün, G. G., & Doğan, U. (2023). Sınıf öğretmenlerinin özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin özelliklerine ve eğitimlerine yönelik görüşleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 520–529. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/196
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mustafa Yücel Ürün, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Gaye Gözde Ürün, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ufuk Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı