Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde ingilizce öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar

Main Article Content

Raziye Çalışkan

Özet

2019 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19, zamanla pandemi halini almış ve dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitim sürecine geçici süre ile ara verilmesine ve uzaktan eğitim sistemine geçilmesine neden olmuş, uzaktan eğitim süreci Türk Eğitim Sisteminde yeni bir dönem başlatmış ve her ders gibi İngilizce dersi de bu durumdan doğrudan etkilenmiştir. Uzaktan eğitim süreci, pandemi nedeniyle eğitim sisteminin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi adına doğru ve yerinde bir çözüm olmakla birlikte, öğretmenler ve öğrenciler açısından bir takım problemleri de beraberinde getirmiştir. Uzaktan eğitim sürecinde yaşanan sorunlar kısaca şöyle özetlenebilir: Teknolojik yönden internet ve bağlantı sorunları;  öğrenciler yönünden derse yeterince katılım olmaması ve motivasyon düşüklüğü; eğitim yöntem ve teknikleri yönünden İngilizce dersinin dört temel becerisi olan konuşma, yazma, dinleme ve okumanın uygulanmasında yetersiz kalınması;  zaman ve mekan yönünden, ders sürelerinin kısa olması, zamanın verimli kullanılamaması ve öğrencilerin ev rahatlığı nedeniyle derse yoğunlaşamaması;  ders materyali yönünden ise materyallerin öğrencilere ulaştırılamaması. Yaşanan problemlerin çözümü bakımından teknolojik altyapının güçlendirilmesi, öğrencilerin internete ulaşımı ve yeni bir model olan uzaktan eğitime yönelik yeni öğretim yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesi adına önerilerde bulunulmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çalışkan, R. (2023). Pandemi döneminde uzaktan eğitim sürecinde ingilizce öğretmenlerinin yaşadığı sorunlar. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 361–373. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/199
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Raziye Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

1 2 3 > >> 

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.