Eğitimde kutuplar, görüşme çalışması örneği

Main Article Content

Yağmur Ece Topuz
Tuğba Yılmaz
Arya Taşçıoğlu
Buğçe Gök
Ayşenaz Çırak
Halil Dündar Cangüven

Özet

Kutuplar da içerisinde bulundurduğu canlılar, sert iklim koşulları, zor yaşam şartlarından dolayı zaman içerisinde bilim insanlarının ilgi odağı olmuştur. Türkiye’de de kutuplar ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, çeşitli eğitim düzeyindeki öğrencilerin ve öğretmenlerin kutuplar hakkındaki görüşlerinin alınması ve karşılaştırılmasıdır. Bu çalışmada araştırma yöntemlerinden nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Nitel araştırma desenlerinden durum çalışmasından faydalanılmıştır. Çalışmaya 2 ilkokul, 7 ortaokul, 3 lise öğrencisi ve 3 öğretmen katılmıştır. Katılımcılar amaçlı örneklem yöntemine göre belirlenmiştir. Ayrıca katılımcılar belirlenirken okullarına uzaktan veya yüz yüze devam etmeleri de dikkate alınmıştır. Cinsiyet faktörü yönünden değerlendirme yapılmamıştır. Katılımcılar kutuplarla ilgili farklı görüşlere sahip oldukları ve bunu farklı temalarla ifade ettikleri belirlenmiştir. Kutup eğitimlerin her yaş ve sınıf seviyesine uygun olarak yaygınlaşması, buralara olan ilgiyi arttıracaktır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Topuz, Y. E., Yılmaz, T. ., Taşçıoğlu, A., Gök, B., Çırak, A. ., & Cangüven, H. D. (2022). Eğitimde kutuplar, görüşme çalışması örneği. Ulusal Eğitim Dergisi, 2(1), 24–56. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/20
Bölüm
Makaleler

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri