Eğitimin tüketim ve yatırım özellikleri ve getirileri

Main Article Content

Ahmet Karadaban
https://orcid.org/0000-0001-7962-0269
Ömer Özek
Celal Kaplan
Kadri Düz

Özet

Bu araştırmada eğitimin, yatırım ve tüketim özelliklerini; eğitimin sosyal ve bireysel getirilerini; eğitimin mal ve hizmet olduğunu ortaya koymaktadır. Toplumların daha iyi bir ekonomiye sahip olabilmeleri için eğitime gereken önemi vermeleri gerekmektedir. Bir toplumda eğitime önem verildiğinin en önemli kanıtı o toplumun eğitime yatırım yapmalarıdır. Yapılan bu yatırımlar neticesinde toplumun bireyleri daha iyi bir eğitim almaları sağlanmış olur. Böylelikle toplumdaki bireylerin eğitim seviyeler yükselmiş olacaktır. Bireylerin eğitim seviyeleri yükseldikçe elbette yeni teknolojilere ayak uydurması daha da kolay bir hal alacaktır. Artan eğitim seviyesi neticesinde silsile halinde yeni nesillerin de daha iyi bir eğitim almalarına olanak sağlayacaktır. Bununla birlikte toplumdaki fertler daha iyi bir mal veya hizmet alabilecektir. Bu da söz konusu toplumu veya ülkeyi kalkındıracak ve o toplumu daha iyi bir ekonomiye sahip kılacaktır. Ayrıca eğitime yapılan yatırımlarla, bir toplumda eğitimli bireylerin suç işlemede imtina göstermeleri; iyi bir iş bulma, daha uzun süre o işte kalma ve çevresi tarafından saygı görme gibi pozitif kazanımlar elde edilecektir. Sonuç olarak eğitime gerekli yatırımların yapılması bir toplumun veya ülkenin geleceği için önem arz etmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Karadaban, A., Özek, Ömer, Kaplan, C., & Düz, K. (2023). Eğitimin tüketim ve yatırım özellikleri ve getirileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 397–403. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/200
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Ahmet Karadaban, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Ömer Özek, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Celal Kaplan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Kadri Düz, Milli Eğitim Bakanlığı