Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeyleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi

Main Article Content

Oya Ramazan
Gülcan Tok

Özet

Okul öncesi dönem birçok beceride olduğu gibi yaratıcılık becerisi açısından da kritik bir dönemdir (Mangır ve Aral, 1992). Bu dönem çocuklarının öğrenmelerinde en önemli faktörlerden birisi olan annelerin tutumları çocukların becerileri üzerinde etkiye sahiptir (Begde ve Özyürek, 2016). Bu araştırmanın amacı annelerin ebeveyn tutumları ile okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesidir. İlişkisel tarama modeli kullanılan araştırma 2019-2020 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir bağımsız devlet anaokulunda eğitim gören 60-72 aylık 142 çocuk ve annelerinin katılımları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ), Erken Çocukluk Yaratıcılık Ölçeği ile toplanmış olup araştırmanın sonucunda aşırı koruyucu ebeveyn tutumu sergileyen annelerin çocuklarının yaratıcılık düzeylerinin diğer ebeveyn tutumlarına sahip annelerin çocuklarına göre daha düşük düzeyde olduğu görülmüştür. Bununla birlikte çocukların yaratıcılık düzeyleri ile annelerin izin verici, otoriter ve aşırı koruyucu ebeveyn tutumları arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Çocukların yaratıcılık düzeyleri ile çocukların cinsiyeti, kardeş sayıları, öğretmen deneyim süresi, annenin öğrenim düzeyinde istatistiksel olarak anlamlı farklılaşma görülmemektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ramazan, O. ., & Tok, G. (2023). Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocukların yaratıcılık düzeyleri ile annelerinin ebeveyn tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 404–416. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/202
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Oya Ramazan, Marmara Üniversitesi

 

 

Gülcan Tok, Milli Eğitim Bakanlığı