Uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi

Main Article Content

Kenan Sayılır
Yasemin Poyraz Sarı
Hülya Rabia Pepele
Sevda Günay Yetkin

Özet

Bu çalışma, Covid-19 Pandemisi döneminde okulların tatil edilmesi ile başlayan uzaktan eğitim sürecinde uzaktan eğitim ile ilgili genel durum değerlendirmesi yapmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Temel Eğitim kurumlarındaki öğrencilerin “Uzaktan Eğitim” sürecinde karşılaştıkları sorunları ortaya koymak ve tespit edilen sorunlara çözüm yolları bulmak, konuyu derinlemesine değerlendirmek, öneriler sunmak ve ileriki zamanlarda yapılacak olan “Uzaktan Eğitim” çalışmalarına ışık tutmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma betimsel bir çalışma niteliğindedir. Araştırma evrenini temel eğitim okullarındaki öğrenciler oluşturmuştur. Örneklemi ise Ordu ilinin 19 ilçesindeki temel eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler oluşturmuştur. Araştırmada Temel Eğitim kurumlarındaki 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin Covid-19 Salgını nedeniyle MEB tarafından yapılan “uzaktan eğitim”  çalışmaları hakkında bilgi edinmek için araştırmacı tarafından geliştirilen ve toplam 25 maddeden oluşan bilgi toplama tekniği olan “anket” uygulanmıştır. Anketin birinci bölümünde, öğrencilere yönelik demografik bilgileri kapsayan, cinsiyeti, yaşı, yerleşim birimi, anne-baba öğrenim durumu vb. sorular yer almıştır. Araştırma veri toplama aracı iki bölümden meydana gelmiştir. Birinci bölüm 11 sorudan oluşmuş ve öğrencilerin kişisel bilgileri hakkında, ikinci bölüm, 25 sorudan oluşmuş ve Temel Eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin Covid-19 Salgını sürecindeki “Uzaktan Eğitim” çalışmalarının değerlendirmesi hakkında sorular içermektedir. 3’lü Likert tipinde (Evet, Hayır, Kısmen) hazırlanmıştır. Araştırma nicel veri toplama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırmada anketle elde edilen veriler çeşitli veri analiz programları SPSS 25, Microsoft Excel kullanılarak, analiz edilmiştir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sayılır, K., Poyraz Sarı, Y. ., Pepele, H. R. ., & Günay Yetkin, S. . (2023). Uzaktan eğitim faaliyetlerine ilişkin ortaokul öğrencilerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 417–435. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/204
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Kenan Sayılır, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Yasemin Poyraz Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Hülya Rabia Pepele, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Sevda Günay Yetkin, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri