Türkiye’deki öğretmen iş stresi konulu tezlerin incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması

Main Article Content

Muhammed Murat Işkın
Mücahid Altınışık
Selime Işkın

Özet

Bu araştırmada öğretmen iş stresi konusunda 2003 - 2022 yılları arasında yürütülen yüksek lisans tez çalışmalarının yapıldığı üniversite ve enstitü, tezlerin hazırlandığı yıl, danışmanların unvanları, çalışma grubu ve araştırma yöntemlerine göre dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 2003 ile 2022 yılları arasında yayımlanan 22 yüksek lisans tezinden elde edilen verilerin betimsel özelliklerinin belirlenmesi için nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Amaç kapsamında incelenen tezler; yayınlanan yıl, yayınlandığı danışmanların akademik unvanları, yayınlanan üniversite, çalışma grupları ve araştırma yöntemleri dağılımları incelenerek elde edilen veriler yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda tezlerin 2019 yılında daha çok yayınlandığı, tezlere daha Dr. Öğretim Üyesi unvanı ile danışmanlık yapıldığı, çalışmaların en çok Marmara Üniversitesinde yapıldığı, çalışma gruplarında en çok öğretmen odaklı çalışma grubu oluşturulduğu ve araştırmaların nicel yöntem ile yapıldığı ve en çok Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında yapıldığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Işkın, M. M., Altınışık, M. ., & Işkın, S. . (2023). Türkiye’deki öğretmen iş stresi konulu tezlerin incelenmesi: Bir içerik analizi çalışması . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 385–396. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/205
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Muhammed Murat Işkın, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Mücahid Altınışık, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Selime Işkın, Milli Eğitim Bakanlığı