Birleştirilmiş sınıf uygulamasının eğitim öğretim süreçleri açısında değerlendirilmesi

Main Article Content

Salih Selim Çekengil
Erhan Aytaş
Hakan Güçlü
İbrahim Akgül

Özet

Araştırmanın amacı birleştirilmiş sınıf uygulamasının öğretmen çerçevesinde karşılaştıkları sorunlar ve birleştirilmiş sınıf uygulamasının olumlu yönlerinin incelenmesidir. Araştırma kapsamında on öğretmen ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Yapılan görüşmeler dört sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formları ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verilerinin analizi nitel yöntemlerden betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonunda öğretmenler, ek personel yetersizliği, yol problemi, idari işler, bina yetersizlikleri, bina temizliği, velilerin yaşanan sorunlara kayıtsız kaldığı, gibi konularda sorunlar yaşandığını ifade etmiştir. Olumlu yönlerden en önemlisi ise özellikle öğrencilerin konuları tekrar şansı bulduğu belirtilmiştir.  Bu bağlamda ifade edilen sorunlar göz önüne alındığında birleştirilmiş sınıflarda eğitimin sıkıntılarının çok olduğunu ifade etmek mümkündür.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çekengil, S. S., Aytaş, E., Güçlü, H., & Akgül, İbrahim. (2023). Birleştirilmiş sınıf uygulamasının eğitim öğretim süreçleri açısında değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 436–455. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/207
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Salih Selim Çekengil, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

 

Erhan Aytaş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Hakan Güçlü, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

İbrahim Akgül, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.