Öğretmenlik Kariyer Basamaklarının Mesleki Gelişim Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Main Article Content

Zafer Elagöz
Meltem Pala Elagöz

Özet

Öğretmenlik Meslek Kanunu gündem oluşturan bir kanun olarak tarihe geçmektedir. Kanunun kariyer basamakları ve mesleki gelişim seminerleri uygulamaları öğretmenler tarafından gündem olmuş ve birçok tartışmaya konu olmaktadır. Bu eğitimlerden sonra bir de sınav yapılacak olması, eğitim camiasından olduğu kadar toplumda hatta siyasette de tartışmalara yol açmıştır. Gündemi bu kadar esir alan bu konu hakkında öğretmenlerin gerçek görüş ve düşüncelerine yer vermek ve onları analiz etmek de bizim araştırmamızın konusunu oluşturmaktadır. Projemizin kapsamı Vezirköprü ilçesinde görev yapan okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinden oluşmaktadır. Öğretmenlerin görüşlerini kapsamaktadır. Öğretmenlerin kariyer basamakları sisteminin mesleki gelişim seminerleri hakkındaki görüşleri araştırmanın problemini oluşturmaktadır. Bu çalışma nitel araştırma yöntem ve teknikleri kullanılmıştır. Betimsel analiz tekniğinin daha fazla kullanıldığı araştırmada, görüşme grubu ile yapılan görüşmeler esnasında uzman desteği alınarak hazırlanan sorularla oluşturulmuş, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmenlerin Öğretmenlik Meslek Kanunu’na, kariyer basamakları sistemine, mesleki gelişim seminerlerine tamamen karşı olmadıkları sonucu ortaya çıkmaktadır. Fakat öğretmen görüşleri analiz edildiğinde bu kanunun ve bu uygulamaların öğretmen görüşlerini de dikkate alarak yeniden revize edilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Elagöz, Z., & Pala Elagöz, M. (2023). Öğretmenlik Kariyer Basamaklarının Mesleki Gelişim Çalışmalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 530–547. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/213
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Zafer Elagöz, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Meltem Pala Elagöz, Milli Eğitim Bakanlığı