Eğitim ve kültürün sanatsal konumu: The Founder filmi analizi

Main Article Content

Mustafa Küçük
https://orcid.org/0000-0001-5408-106X
Zekeriya Bülbül
Fevzi Bilici
Aziz Akdoğan

Özet

Eğitim, insanların becerilerini geliştirmeyi ve yeni bilgiler öğrenmeyi amaçlamakla birlikte insanların toplumda ve iş yaşamında başarılı olmalarını sağlar. İnsanların düşünme yeteneklerini geliştirmekle birlikte onların kendilerine olan güvenlerini arttırmakta ve hayatlarını zenginleştirir ve onların dünya görüşlerini genişletmektedir. Eğitim, kültür aktarımı perspektifinde en pratik en sağlam yöntemdir. Toplumsal yaşamın biçimlendirilmesinde etkili olabilen kültürel ortamların tümü, günümüzde hızla değişim içerisine girmiştir. İnsan üretimiyle doğru orantılı olan bu değişim, tarım toplumlarından sanayi-teknoloji toplumuna geçiş ile hız kazanmıştır. Bu dönüşüm günümüzde görselliğe dayalı kültürel yapının hakimiyetini sağlamıştır. Bireylerin davranış ve yaşam biçimlerine etki etmede filmlerin kullanımı söz konusudur. Bununla birlikte kültür aktarımında etkili olmaktadır.Bu araştırmada, eğitim ve kültürün sanatsal konumunun The Founder filminde belirlenmesi amacı ile nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında analizin gerçekleştirilmesi geçerli ve güvenilirliğe sahip olması açısından Miles ve Huberman (1994) tarafından geliştirilmiş olan güvenilirlik formülü kullanılmıştır. Formül sonucuna göre değeri 70 ve üzeri olan sonuçların uyumlu-güvenilir olduğu belirtilmektedir. Araştırmada bulguların eğitim içeriği bakımından % 85,52 ve görsel kültür içeriği bakımından % 80,17 seviyesinde ortalama güvenilirlik oranının % 82,84 olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonucunda  hızlı yemek tüketim kültürünün filmde fazlaca görselleştirildiği, kültürel disiplin, plan kavramlarının sahnelerde yer aldığı, eğitim ve plan yapma kültürel özelliğini görselleştirdiği eğitimin yer aldığı sahnelerde beyaz ton ön plana çıktığı, eğitimin, sistematik-düzen-disiplin kavramları ile birlikte ilişkilendirilerek sahnelendiği, eğitim ve sürekli tekrara bağlı olarak sistematik ve düzenli biçimde işleyişin, her ürün ve hizmetin aynı standartta ortaya konulduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Küçük, M., Bülbül, Z., Bilici, F., & Akdoğan, A. (2023). Eğitim ve kültürün sanatsal konumu: The Founder filmi analizi. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(2), 628–641. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/224
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Mustafa Küçük, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Zekeriya Bülbül, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Fevzi Bilici, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aziz Akdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri