İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin denetime ilişkin tutumları

Main Article Content

Fatih Keleş
Sebahattin Kineşci
https://orcid.org/0000-0002-0225-0914

Özet

Bu araştırmada devlet İlkokullarında görev yapan sınıf öğretmenlerinin denetime ilişkin tutum düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.  Araştırmada 2021-2022 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Konya ilinin Karapınar ilçesindeki ilkokullarında görev yapmakta olan 158 sınıf öğretmeni araştırmanın evrenini oluşturmaktadır. Araştırmada 116 sınıf öğretmenine ulaşılmış olup, bu araştırmanın örneklemi olarak ele alınmıştır. Sınıf öğretmenlerinin ankette bulunan ifadelere göre verdiği yanıtların frekans yüzde değerleri araştırılmış olup; ilköğretim sınıf öğretmenlerinin denetime ilişkin tutum düzeyleri yüksek bulunmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Keleş, F., & Kineşci, S. (2023). İlkokulda görev yapan sınıf öğretmenlerinin denetime ilişkin tutumları. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(3), 642–653. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/226
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografileri

Fatih Keleş, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Sebahattin Kineşci, Milli Eğitim Bakanlığı