Bir Demet Sevgi: 5 Yaş Öğrencilerin Kullandıkları Sevgi Kelimeleri

Main Article Content

Canan Sipahi
Türkan Cansunan Akbaş
Metin Erdin

Özet

Bu çalışmanın amacı, 5 yaş öğrencilerin kullandıkları sevgi kelimelerinin neler olduğunu ortaya koymaktır. Okul öncesi dönem, çocuğun kişiliğinin temellerinin atıldığı bir dönemdir. Bu dönemde çocuklar sevgi, saygı, mutluluk, sorumluluk, iş birliği, yardımlaşma, sabır ve dürüstlük gibi temel evrensel değerleri içselleştirilmeye başlarlar. Çocukların bu değerleri sağlıklı bir şekilde tam olarak özümseyebilmeleri için verilen eğitime, değerler eğitimi denilmektedir. Bu sebeple hem aile hem de okul tarafından değerler eğitimi üzerinde durulmalı, çocuğun içselleştirmesi için birlikte çalışılması gerekir. Bu gereklilik Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da fark edilmiş olup okul öncesi eğitim programı içerisinde karakter eğitimi başlığı olarak yer verilmiştir. Çalışmada, nitel bir yöntem ve durum çalışması deseni kullanılmıştır. Çalışma bir devlet okulunda toplam 15 okulöncesi çocuğun katılımıyla gerçekleşmiştir. Veri toplama süresince çocuklara sevgi temelli kitaplar okunmuştur ve öğrencilerin düşünceleri alınmıştır. Buna göre elde edilen veriler betimsel analiz ile ele alınmıştır.   Çalışmanın sonucunda okul öncesi çocukları tarafından sevgi kelimesi olarak paylaşmak, nazik davranmak, izin istemek, zaman ayırmak, ziyaret etmek, sarılmak, çığlık atmak, yanında olmak gibi kelimelerle ifade ettikleri şeklinde birtakım sonuçlara ulaşılmıştır. Gelecek araştırmalar için diğer kök değerlerden olan Ayrıca saygı, sabır, dostluk gibi diğer değerlerin etkinliklerle ders işlenmesi, araştırmada kullanılan kitapların dışında farklı kitaplarla etkinliklerin hazırlanması önerilebilir.


Anahtar Kelimeler: Değerler, Değerler eğitimi, Sevgi değeri.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Sipahi, C. ., Cansunan Akbaş, T. ., & Erdin , M. . (2023). Bir Demet Sevgi: 5 Yaş Öğrencilerin Kullandıkları Sevgi Kelimeleri. Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1080–1089. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/290
Bölüm
Makaleler