Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları

Main Article Content

Gülbaşak Diktaş Yerli

Özet

 


Göç, birey, grup veya toplulukların yaşamlarını sürdürdükleri yerlerden ayrılarak başka yerlere, bireysel ve sosyal yaşantılarında derin değişiklikler yaratacak şekilde kısa veya uzun süreli, istekli veya zorunlu gitmeleri olarak açıklanmaktadır. Göç, toplumsal, sosyal, siyasal, ekonomik gibi farklı etmenleri içinde barındırmaktadır. Öte yandan eğitim, toplumun sürekliliğini sağlamak için bireysel, sosyal iyilik halini temin etmeyi hedeflemektedir. Eğitim, bireylerin yaşamında önemli yere sahiptir ve toplumun bütününe yönelik yapılan faaliyet ve politikaların temelinde yer almaktadır. Eğitim sisteminde karşılaşılan problemlerin toplumdan topluma değişiklik göstermesinin yanında ortak ve temel problem, eğitime ulaşamayan kişi sayısının fazla olmasıdır. Göç olgusu da eğitime ulaşamayan dezavantajlı kesimlerin önemli bir kısmına kaynaklık etmektedir. Bu durumda göçten dolayı dezavantajlı konumda olan çocukların, eğitime erişiminin sağlanması, önce birey, sonra toplumun bütünlüğü ve varlığı için oldukça değerlidir. Toplumların üzerinde çok yönlü etkileri bulunan göç olgusunun, toplumsal var oluş açısından önemli olan eğitime ulaşmada, olumsuzluklara yol açan nedenler arasında olması, göç olgusu perspektifinde eğitimi tartışmayı önemli kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı göç edenlerin eğitiminin üzerindeki yansımalarını değerlendirmektir. Göçün yönü, zamanı, boyutu ve niteliği belli olmadığından, toplumların, çok yönlü eğitim politikalarıyla, göç kaynaklı problemlere müdahale edebilmeleri ve göç sürecinin etkin yönetimine hazır bulunuşlukları sağlanmalıdır. Bu yaklaşımla gelecekte karşılaşılabilecek toplumsal, ekonomik ve siyasal sorunların önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Diktaş Yerli, G. (2023). Göç Olgusunun Eğitime Yansımaları . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(7), 1068–1079. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/296
Bölüm
Makaleler