Okullarda yapay zekâ kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri

Main Article Content

Sevgi Özer
https://orcid.org/0009-0008-9908-7308
Ayşe Sancar Yazıcı
https://orcid.org/0009-0009-9298-2614
Sahavet Akgül
https://orcid.org/0009-0006-4789-3821
Alaattin Yıldırım
https://orcid.org/0009-0001-1555-9494

Özet

Bu araştırmanın amacı, okullarda yapay zekâ kullanımına ilişkin öğretmen görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden biri olan durum çalışması deseninin kullanıldığı çalışmaya 22 öğretmen katılmıştır. Verileri toplamak için araştırmacıların profesyonel görüşler doğrultusunda geliştirdikleri yarı yapılandırılmış bir görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler çeşitli başlıklar altında toplanmış ve içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan araştırmada öğretmen görüşlerine göre, yapay zeka tabanlı öğretim araçlarının öğrenci başarısını artırmada önemli bir potansiyele sahip olduğu belirlenmiştir. Özellikle özelleştirilmiş öğrenme deneyimleri, verimli öğrenme ortamları ve düşünme becerilerinin geliştirilmesi gibi alanlarda yapay zekanın olumlu etkileri vurgulanmıştır. Yapay zeka, öğretmenlerin sınıf içi yönetimini ve öğrenci değerlendirmelerini kolaylaştırarak, verileri daha sistemli bir şekilde işleme ve objektif geri bildirimler sağlama potansiyeline sahip olduğu belirtilmiştir. Ancak, yapay zeka kullanımının bazı zorlukları da bulunmakta olup, bunlar arasında teknolojiye erişimdeki eşitsizlikler, yüksek maliyetler ve duygusal faktörlerin eksikliği gibi hususlar yer almaktadır. Son olarak, yapay zeka tabanlı öğrenme araçlarının etik ve güvenlik yönleri, öğretmenler için büyük önem arz etmekte olup, bu konuda öğretmenlerin bilinçlendirilmesi ve kişisel verilerin korunması konusunda dikkatli olunması gerektiği vurgulanmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özer, S., Sancar Yazıcı, A. ., Akgül, S., & Yıldırım, A. (2023). Okullarda yapay zekâ kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 3(10), 1776–1794. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/360
Bölüm
Makaleler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.