Bilimsel araştırma ve yayın etiği

Main Article Content

Celil Çaksu
Bedri Hocaoğlu Hocaoğlu
Sinan Azizoğlu
Seyfi Polat

Özet

Bu çalışmanın hazırlanmasında, nitel araştırma yöntemlerinden biri olan literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Bunun için çeşitli kitap, dergi ve makalelerden faydanılmıştır. Çalışmada, bilimsel araştırmalarda bilim ve teknolojinin ilerlemesine ket vuran intihallerin ve yapılan bilimsel çalışmalarda sonuçların çarpıtılması veya yalan yanlış bilgilerin yayınlanmasının yanlış olduğunu dile getirilmek istenilmiştir. Bu nedenle yapılan bir bilimsel araştırmanın doğru bir yöntem ile yapılması ve doğru bilgiler içermesi kadar çalışmanın etik ilkelere uygun bir şekilde yayınlanmasının gerekliliği üzerinde durulmuştur. Çünkü bilimsel bir çalışma etik ilkelere uygun yapıldığı ve yayınladığı takdirde bilime katkı sunacaktır; aksi takdirde yapılan çalışma insanları yanıltmadan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Orijinal fikirlerin ve çalışmaların ortaya konulabilmesi için bilimsel araştırma ve yayınlarda etik dışı davranışlardan uzak durulmalı, aksi takdirde bilimsel gelişmelere olumsuz yansımaları olacaktır. Örneğin bir ilaç insanlar için zararlı olduğu halde; faydalıymış gibi yayınlar yapılması veya tam tersi faydalı bir şeyin zararlıymış gibi gösterilmesi ya da yapılmadığı halde yapılmış gibi araştırma sonuçlarını paylaşmak, insanların zararına faaliyette bulunmak olacaktır. Böyle bir durum hem insanlara zarar vermek hem de bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı bir durum olacaktır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çaksu, C. ., Hocaoğlu, B. H., Azizoğlu, S., & Polat, S. . (2024). Bilimsel araştırma ve yayın etiği. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 36–43. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/397
Bölüm
Derlemeler