eTwinning projelerinin ilkokul öğrencilerindeki sosyal yetkinlik gelişimlerine etkisinin sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi

Main Article Content

Tayfun Ürekli
Sibel Ağaoğlu Özer
Üvez Kozak
Şeyma Akar

Özet

ETwinning, Avrupa ülkelerinde bulunan her kademedeki okulun öğrenci, öğretmen ve idareci düzeyinde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmak suretiyle iş birliği yaptığı, projeler geliştirdiği ve iletişim kurduğu çok amaçlı bir platformdur. Bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri, iş birliği, problem çözme becerilerinin gelişmesi gibi sosyal yetkinlik düzeylerinin yüksek olması, çağın şartları düşünüldüğünde önemli bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bireylerin çağın şartları bağlamında üst düzey becerilere sahip bireyler olarak yetiştirilmesinde söz sahibi olan eğitim kurumlarının görevini yerine getirmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda öğrencilerin sosyal yetkinliklerini geliştiren projeler gerçekleştirmesi ve bu projelerin etkililiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Betimsel nitelikteki bu çalışmanın temel amacı, eTwinning projelerinin ilkokul öğrencilerinin sosyal yetkinlik gelişimlerindeki etkileri hakkında MEB'e bağlı ilkokullarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Bu görüşler çerçevesinde, eTwinning projelerinin, öğrencilerin sosyal yetkinliklerini geliştirebilmeleri açısından sunduğu fırsatlar hakkında sınıf öğretmenleri arasında farkındalık yaratacağı beklenmektedir. Özellikle eTwinning eğitim portalı ile ilgili farklı çalışmalara rastlanmaması nedeniyle, yapılan araştırmanın alınyazında dikkat çekeceği ve araştırmacıları eTwinning ile ilgili farklı çalışmalar yapmaya teşvik edeceği düşünülmektedir. Katılımcılardan alınan verilerin analizi doğrultusunda eTwinning projelerinin ilkokul öğrencilerinin sosyal gelişimlerine olumlu etkisi olduğu anlamlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu doğrultuda sınıf öğretmenlerinin proje uygulamaları sırasında yaşadıkları problemlere çözüm bulmada istekli oldukları, eTwinning projelerinin ilkokul öğrencilerine sunduğu fırsatlar hakkında farkındalıklarının olduğu, eTwinning projelerinin sosyal yetkinlik içeriklerini uygulama konusunda deneyim sahibi oldukları araştırmanın yansımalarını oluşturmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ürekli, T., Ağaoğlu Özer, S., Kozak, Üvez, & Akar, Şeyma. (2024). eTwinning projelerinin ilkokul öğrencilerindeki sosyal yetkinlik gelişimlerine etkisinin sınıf öğretmenleri görüşlerine göre değerlendirilmesi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 1–15. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/406
Bölüm
Makaleler