Küresel anlamda etik kavramı ve öğretmenlik mesleği etik ilkeleri

Main Article Content

Arzu Beden
Zeynep Yağcı
Hatice Akalın
Hatice Gözde Keskin

Özet

Bu çalışmanın amacı öğretmenlik mesleği etik ilkeleri konusunun araştırılmasıdır. Öğretmenlik, toplumun geleceğini şekillendiren ve bireylerin yaşamlarında derin etkiler bırakan kritik bir meslek olarak kabul edilmektedir. Bu mesleğin önemli bir özelliği, öğretmenlerin genç zihinlere rehberlik etme, bilgi ve değerleri aktarma görevini üstlenmeleridir. Bu kapsamlı sorumluluğun bilinciyle, öğretmenlerin mesleki etik ilkelerine tam anlamıyla uygun davranmaları, öğrencilerin eğitim ve gelişim süreçlerine olumlu bir katkı sağlamaları bakımından son derece kritiktir. Mesleki etik ilkeler, öğretmenlerin öğrencilere, meslektaşlara ve topluma karşı taşıdıkları sorumlulukları belirler. Yapılan araştırmalarda genel olarak kabul gören temel etik ilkelerin şunlar olduğu belirlenmiştir: Profesyonellik, öğretmenlerin saygılı, bilgi ve beceri odaklı, mesleki gelişime açık bir şekilde hareket etmelerini içerir. Hizmette sorumluluk, öğrencilerin öğrenmelerini sağlama sorumluluğunu kapsar ve bu, ilgi ve ihtiyaçlarına uygun eğitim programları geliştirmeyi içerir. Adalet, öğrencilere adil ve eşit davranılmasını ifade eder. Eşitlik ilkesi, öğrencilerin farklılıklarına saygı göstermeyi ve eşit fırsatlar sunmayı içerir. Sağlıklı ve güvenli bir ortamın sağlanması, öğrencilerin güvenliğini korumayı ve okul ortamını temiz tutmayı içerir. Yolsuzluk yapmama, dürüstlük, tarafsızlık, mesleki bağlılık ve sürekli gelişme, saygı, kaynakların etkili kullanımı gibi ilkeler de öğretmenlerin mesleklerini etik bir şekilde icra etmelerini sağlayan temel taşlardır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Beden, A., Yağcı, Z., Akalın, H., & Keskin, H. G. (2024). Küresel anlamda etik kavramı ve öğretmenlik mesleği etik ilkeleri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 342–353. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/433
Bölüm
Derlemeler