Pandemi döneminin eğitim sistemine etkileri: Literatür çalışması

Main Article Content

Mansur Çelebi

Özet

Bu çalışmada, pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim sürecinin eğitim sistemine ve paydaşlarına etkileri ele alınmıştır. Yapılan literatür taraması ve incelenen araştırmalar, uzaktan eğitim sürecinin bir dizi zorluğu beraberinde getirdiğini ve bu zorlukların çeşitli paydaşlar üzerinde farklı etkiler yarattığını ortaya koymaktadır. Öğrenciler arasındaki fırsat eşitsizlikleri, özellikle ekonomik olarak zor durumda olan bireylerde daha belirgin hale gelmiştir. Uzaktan eğitim sürecinin, dezavantajlı gruplar arasındaki eğitim fırsatlarındaki adaletsizlikleri artırabileceği ve bu grupları daha kırılgan hale getirebileceği vurgulanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin uzaktan eğitime yönelik algıları orta düzeyde olsa da, öğrenciler arasındaki bireysel farklılıkların ön plana çıktığı görülmüştür. Öğretmenler, uzaktan eğitim sürecinde teknik ve altyapı eksiklikleri, eşitsizlikler ve sosyal etkileşim eksikliği gibi zorluklarla başa çıkmak adına çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. Ancak, özellikle teknik ve altyapı eksiklikleri, eğitimde daha adil bir ortam sağlama çabalarını sınırlamıştır. Aileler üzerindeki psikolojik ve sosyal etkilerin eğitim düzeyine bağlı olarak değiştiği gözlemlenmiştir. Bu da uzaktan eğitim sürecinin evdeki aile dinamiklerini nasıl etkilediğini anlamak ve ailelere destek sağlamak adına önemli bir noktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Çelebi, M. (2024). Pandemi döneminin eğitim sistemine etkileri: Literatür çalışması . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 297–309. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/435
Bölüm
Derlemeler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.