Dershanecilik ve dijital eğitimde eğilimler

Main Article Content

Yusuf Yalçınkaya
Serdar Altunkanat
Suat Çoban
Halil Bağrık

Özet

Yapılan çalışmada yüz yüze eğitim ile dijital eğitim modellerindeki eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Son yıllardaki en önemli tartışmalardan bir tanesi eğitimin yüz yüze mi olacağı veya uzaktan eğitim mi olacağı üzerinedir. Yapılan çalışmada yüz yüze ve uzaktan eğitim eğilimleri incelenmeye çalışılmıştır.  Çalışmada yöntem olarak literatür taraması tekniğine başvurulmuştur. Derleme tekniği ile çalışmaların analiz ve sentezine göre konu değerlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca akademik çalışmaların bu konudaki görece eksikliğinden kaynaklı makale, dergi, haber, veri tabanlarına yer verilerek içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Çalışma sonunda dijital eğitim sürecinin kaçınılmaz olduğu ancak birçok çalışmada sınırlılıklarından bahsedildiği görülmektedir. Bu durumda dijitalleşen eğitim sürecinde pratik ve sınırlılıklar göz önüne alındığında hemen her alanda dijital eğitim programlarının kullanıldığı görülmektedir. Dijital eğitim sürecine eğilimlerin daha sağlıklı olması için uygulamalı veya teorik eğitim programlarının niteliklerine göre ayarlamalar yapılması gerekmektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yalçınkaya, Y., Altunkanat, S. ., Çoban, S. ., & Bağrık, H. . (2024). Dershanecilik ve dijital eğitimde eğilimler. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 245–259. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/446
Bölüm
Derlemeler