Türkiye eğitim sisteminde dijital araç kullanımı: Fırsatlar ve zorluklar çerçevesinde bir inceleme

Main Article Content

Aysun İslamoğlu
Nermin Yılmaz Toplu
Şemsettin Ercan
Erdem Kahraman

Özet

Bu makale, dijital çağda Türkiye'deki eğitim sisteminde öğrencilerin dijital beceri düzeylerini detaylı bir şekilde incelemektedir. Çalışmada, öğrencilerin bilgi toplumunda başarılı bireyler olabilmeleri için gerekli olan dijital becerilerin eğitim sistemine entegrasyonunu, teknolojik altyapının mevcut durumunu ve sosyoekonomik faktörlerin bu beceriler üzerindeki etkisini ele alınmaktadır. Bu çerçevede öğretmen ve öğrencilerin dijital teknolojileri etkili bir şekilde kullanma becerileri, eğitimde dijital becerilerin geliştirilmesinin önemi ve dijital araçların kulanım yetkinliğinin öğrencilerin geleceğine katkıları incelenmiştir. Ayrıca, Türkiye'deki kentsel ve kırsal okullar arasındaki dijital altyapı ve eğitimde dijital fırsat eşitliği konusundaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmış, Türkiye'de öğretmen ve öğrencilerin dijital teknoloji kullanımındaki zorluklar ve fırsatlar değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında eğitim politikaları ve okul programlarının, öğrencilerin dijital becerilerini sürekli olarak geliştirmeye yönelik tasarlanması, tüm öğrencilere eşit fırsatlar sunulması, dijital becerilerin kazanılmasında önemli bir adalet ve eşitlik meselesi olduğu hususu değerlendirilmiştir. Bu amaçla eğitim sistemleri, teknolojik kaynaklara erişimdeki farklılıkları azaltacak ve her öğrencinin dijital becerilerini geliştirmesine yardımcı olacak stratejiler geliştirmelidir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
İslamoğlu, A., Yılmaz Toplu, N., Ercan, Şemsettin, & Kahraman, E. (2024). Türkiye eğitim sisteminde dijital araç kullanımı: Fırsatlar ve zorluklar çerçevesinde bir inceleme. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 260–271. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/448
Bölüm
Derlemeler

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.