Ulusal Eğitim Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi

Main Article Content

Halil Ziya Özcan
Coşkun Akar

Özet

Bu araştırmada, Ulusal Eğitim Dergisinde yer alan makalelerin bibliyometrik profilinin ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. İlgili bu araştırmada araştırma deseni olarak durum çalışması benimsenmiştir. Araştırmanın kapsamını Ulusal Eğitim Dergisi’nde Haziran 2021- Ocak 2024 arasında yayımlanan 3 tanesi özel sayı olmak üzere toplam 18 sayıda yer alan 176 makale oluşturmuştur. Veriler ilgili derginin resmî web sitesinden alınmış olup bibliyometrik analiz yöntemine göre irdelenmiştir. Elde edilen verilerden hareketle en fazla makalenin “2023” yılında, “Millî Eğitim Bakanlığı” bünyesinde görev yapan yazarlar tarafından kaleme alındığı, en fazla “4 Yazarlı” makalelerin yayınlandığı anlaşılmıştır. Dergide makalesi yayınlanan yazarların en fazla “Öğretmen” unvanlı oldukları görülmüştür. Makalelerin konu dağılımında ise “Eğitim Bilimleri ve Yönetimi” alanı ilk sırada yer almıştır. Yöntem olarak “Nitel Araştırmalar” ön planda yer alırken en fazla tercih edilen araştırma deseni ise “Durum Çalışması” olmuştur.


 

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Özcan, H. Z., & Akar, C. . (2024). Ulusal Eğitim Dergisi’nde yayınlanan makalelerin bibliyometrik analizi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(1), 456–467. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/457
Bölüm
Makaleler
Yazar Biyografisi

Halil Ziya Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı