Tarihi izlerin peşinde: Bulgaristan ve Türkiye'de dil politikası ve İngilizce dil öğretimi

Main Article Content

Ömer Gökhan Ulum

Özet

Bu araştırma, Bulgaristan ve Türkiye'de İngilizce Dil Öğretimi'nin tarihsel gelişimine derinlemesine bir bakış sunarak, kendi yollarını kapsamlı bir şekilde analiz ederken dil eğitim uygulamalarını şekillendiren benzerlikleri ve farkları vurgular. Küreselleşmenin dil politikaları üzerindeki derin etkisi, yabancı dil eğitimine olan artan talep ve İngilizce dilinin küreselleşmiş bir dünyada önemli bir konumda olması, bu çalışmanın arka planını oluşturur. Dil politikaları, yasalar aracılığıyla kodlanmış olsun veya toplumsal normlar ve ideolojiler tarafından etkilensin, ulusal kimliği şekillendirmede, toplumsal uyumu teşvik etmede ve dil eşitsizlikleriyle başa çıkmada kilit bir rol oynar. Dil planlama ve canlandırma girişimleri, dil mirasını korumayı, kültürel çeşitliliği teşvik etmeyi ve bir ulus içindeki tüm dil toplulukları için eşit fırsatları sağlamayı amaçlar. Bu bağlamda, yabancı dil eğitimi, kültürel alışverişi teşvik etme, uluslararası dil bariyerlerini aşma ve küresel işbirliğini kolaylaştırma aracı olarak önem kazanmıştır. Araştırma, Bulgaristan ve Türkiye'de İngilizce Dil Öğretimi'nin tarihsel evrimini keşfeder ve dil öğretim uygulamalarını etkileyen faktörlere ışık tutar.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Ulum, Ömer G. (2024). Tarihi izlerin peşinde: Bulgaristan ve Türkiye’de dil politikası ve İngilizce dil öğretimi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1035–1044. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/464
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.