TIMSS ve PISA verileri üzerinden Türkiye'nin eğitim performansının gelişiminin analizi

Main Article Content

Hulusi Koca
Aysun Yakar
Fatma Dev
Gültekin Şen

Özet

Bu çalışmada, Türkiye'nin “4. ve 8. sınıf öğrencilerinin matematik ve fen bilimleri alanlarındaki TIMSS” ve “okuma becerileri, matematik okuryazarlığı, fen okuryazarlığı PISA” performansları kapsamında zaman içindeki değişimleri analiz edilmiştir. Bu kapsamda çalışmada, TIMSS ve PISA sonuçları kullanılarak, 1999-2019 yılları arasında Türkiye'nin matematik ve fen bilimlerindeki performans trendleri, uluslararası sıralamadaki yeri ve katılan ülke sayılarındaki değişimler detaylı bir şekilde incelenmiştir. Araştırma, uluslararası değerlendirme sonuçlarının, eğitim politikaları ve uygulamalarının etkinliği hakkında önemli veriler sağladığı bir dönemde, Türkiye'nin bu alanlardaki başarısını artırma çabalarını mercek altına almaktadır. Yapılan analizler sonucunda, Türkiye'nin eğitimdeki güçlü ve zayıf yönlerini ortaya koyulmuş, öğrenci başarısını etkileyen faktörler belirlenmiş ve eğitimde kalitenin artırılması için stratejik önerilerde bulunulmuştur. Sonuçlar, özellikle STEM eğitimine yapılan yatırımların, öğretmen yetiştirme programlarının güçlendirilmesinin ve öğrenci merkezli öğrenme yaklaşımlarının önemini vurgulamakta, Türkiye'nin uluslararası arenada eğitim rekabetçiliğini artırma yolunda izlemesi gereken politikaları önermektedir.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Koca, H., Yakar, A., Dev, F., & Şen, G. (2024). TIMSS ve PISA verileri üzerinden Türkiye’nin eğitim performansının gelişiminin analizi. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(2), 644–660. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/470
Bölüm
Araştırma Makaleleri