Okudukları kitapları seçme ölçütleri bakımından ortaokul öğrencileri

Main Article Content

Ümit Yegen

Özet

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin okumak için seçtikleri kitapların seçme ölçütlerini belirlemeye çalışmaktır. Karma yöntem araştırması olarak yapılandırılan çalışma, açıklayıcı (açımlayıcı) ardışık deseni ile desenlenmiştir. Çalışmanın anket soruları pilot uygulama ve uzman görüşleri doğrultusunda düzenlenerek 30 madde olarak belirlenmiştir. Nitel bulgular için çalışmaya 142 öğrenci katılmış öğrencilere üç açık uçlu soru ve haftalık kitap okuma sayfa sayıları sorulmuştur. Çalışmanın verileri 2023-2024 eğitim- öğretim yılının ikinci döneminde Bursa ili merkez ilçelerinde gönüllülük esası doğrultusunda Google form aracılığıyla toplanmış araştırmaya 1816 ortaokul öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın bazı bulgularına göre; öğrencilerin çoğunluğu “kitabın konusuna ve dilinin anlaşılır olmasına” ehemmiyet göstermektedir. Araştırmadan edinilen diğer bir bulgu ise: Öğrencilerde haftalık kitap okuma sayfa sayısı oranı arttıkça okuma oranı düşmektedir. Okuma oranı en düşük seviyede yani 1-100 sayfa arasında %50 ile %63 arasında iken 300 sayfa üzerinde ise bu oran %10’a kadar düşmektedir. Teknoloji etkisinin yoğun hissedildiği günümüzde okuma kavramının içi öğretmenler tarafından nitelikli bir biçimde doldurulmalıdır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Yegen, Ümit. (2024). Okudukları kitapları seçme ölçütleri bakımından ortaokul öğrencileri . Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 1002–1019. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/497
Bölüm
Araştırma Makaleleri
Yazar Biyografisi

Ümit Yegen, Milli Eğitim Bakanlığı

 

 

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.