Yapay zekanın eğitim üzerindeki etkileri

Main Article Content

Mehmet Azim Bulut
Mehmet Davarcı
Namık Kemal Bozdoğan
Yasin Sarpkaya

Özet

Eğitim, bireyin davranışlarının teorik, uygulamalı veya yaşamsal aktivitelerle gerçekleşen öğrenme süreçlerine bağlı gelişimidir. Yapay zekâ ise insan zekasını taklit ederek öğrenme, çıkarım yapma ve çözümleme gibi yetenekleriyle son yıllarda eğitim alanında birçok değişim ve dönüşümü gerçekleştiren bir bilgisayar sistemidir. Teknolojinin ilerlemesiyle hayatın her alanına yapay zekanın etkisi yansımış ve eğitimde bu alanlardan biridir. Bu araştırmanın amacı yapay zekanın eğitime olan etkilerini olumlu ve olumsuz açılardan değerlendirmek ve olumsuz etkileri gidermeye ilişkin çözümleri analiz etmektir. Bu çalışmada yapay zekanın eğitime olan etkilerine ilişkin öğretim görevlilerinin görüşlerinden faydalanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. Aynı zamanda eğitim hayatının ana aktörleri olan öğrenci, öğretmen, veli ve eğitim kurumları üzerindeki etkilerine dair görüşleri incelenerek bir analiz gerçekleştirilmiştir. Yanı sıra yapay zekaya bağlı olarak eğitim hayatının nasıl değişime uğrayacağına dair öngörülerle oluşan risklere ilişkin çözüm önerileri, olumsuz etkileri en aza indirgemenin yöntemlerine dair çıkarımlar ele alınmıştır. Bu araştırmada nitel araştırma yöntemi olan olgu bilim deseni benimsenmiş olup yapay zekanın eğitim öğretim hayatındaki etkilerine dair ana aktör olan öğretmenlerin görüşleri ele alarak her yönüyle değerlendirir. Neticeten yapay zekayı tek bir sonuç ve yönde değerlendirmek doğru olmayacaktır. Eğitim alanında hem olumlu hem de olumsuz etkileri görülmektedir. Bu çalışma her açıdan incelme sağlarken eğitimde yapay zekanın rolü, öğrenmeye olan etkisi, öğrenme metotlarının yapay zekaya bağlı değişimi, eğitim materyallerinin yapay zekaya uyarlanması, yapay zekanın eğitim süresine ve sürecine etkisi, yapay zekanın eğitimde yarattığı zorluklar ve olumsuzluklar, öğrenmeye dair olumsuz etkileri ve bu olumsuzların yaşamın diğer alanlarına olan etkisine dair analizlere yer almaktadır. Bu çalışma teknolojideki gelişime ve değişime eğitim alanının duyarsız kalmadığını vurgulayarak bu alanda meydana gelen gelişmeleri her yönüyle analiz ederek olumlu yönlerin beslenmesi, olumsuz etkilerin giderilmesi için çözüm süreçlerini ve negatif sonuçları iyileştirecek çıkarımlarla alana katkı sağlamaktadır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Bulut, M. A., Davarcı, M., Bozdoğan, N. K., & Sarpkaya, Y. (2024). Yapay zekanın eğitim üzerindeki etkileri. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(3), 976–986. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/498
Bölüm
Araştırma Makaleleri