Kaynaştırma Öğrencileri Açısından İlkokul Öğretim Programları

Main Article Content

Mehmet Erkan Aksay
Mehmet Özer
Abdulkerim Özer
Emrah Polat

Özet

Kapsayıcı eğitimin uygulanması, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak zorunda olan sınıf öğretmenleri için zorluklar yaratmaktadır. Yapılan araştırmalar öğretmenlerin, özel eğitim ihtiyacı öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarını karşılamaya hazır ve istekli olmalarının aldıkları eğitimle belirlendiğini ortaya çıkarmıştır. Öğretmen eğitimi ve kapsayıcı eğitim üzerine yirmi yıldır çok sayıda araştırma yapılmış olmasına rağmen, bu tür eğitimlerin öğretim programlarının etkililik açısından yeterliliği hakkında yeterli çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma, özel eğitime sahip öğrencilerin normal eğitime dâhil edilmesiyle ilgili olarak öğretmenlerin tutum, bilgi ve becerilerini değiştirmede öğretmen yetiştirme programlarının etkililiğine odaklanmıştır. Bu araştırmanın amacı ilkokullardaki öğretmenlere yönelik öğretmen yetiştirme programlarının çeşitli değişkenler açısından ayrıntılı olarak inceleyen çalışmaları ortaya koymak ve bu eğitim programlarının etkililiğinin değerlendirilmesidir. Araştırmanın verileri uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan ampirik çalışmalarla sınırlandırılmıştır. Araştırmaya dâhil edilecek çalışmalar için arama motorlarına; öğretmen, eğitim, engellilik, kaynaştırma, kapsayıcı eğitim, özel eğitim ihtiyaçları, özel ihtiyaçları olan çocuklar ve bozukluğu terimleri anahtar kelimeleri uygulanmıştır. Çalışma katılımcılarının ilkokullarda öğretmen olduğu makalelerle sınırlandırılarak ayrıntılı inceleme için 13 çalışmadan oluşan veriler ile elde edilmiştir. İlk araştırma sorusu, engellilik türü, konu, uzunluk, ders verme şekli ve öğrenme faaliyetleri gibi konuların eğitim programının yapısı ve içeriği açısından analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, eğitim programlarının çoğunun tutum, bilgi ve becerilere odaklandığı ortaya çıkmıştır.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Aksay, M. E., Özer, M., Özer, A., & Polat, E. (2024). Kaynaştırma Öğrencileri Açısından İlkokul Öğretim Programları. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(5), 1070–1078. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/518
Bölüm
Araştırma Makaleleri

Benzer Makaleler

Bu makale için ayrıca gelişmiş bir benzerlik araması başlat yapabilirsiniz.