Ders İçerikli Bilgisayar Oyunu: CoğrafyIQ

Main Article Content

Halil Mesut Baylak
Mustafa Özer
Ali Küçükkürkcü
Ali Şimşek

Özet

Gelişen teknoloji eğitim ve öğretime nitelikli katkılar sağlamaktadır. Öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek yeni alanlar oluşturmaktadır. Bilginin hızlıca elde edilmesi ve farklı formatlarda sunulmasına olanak sağlayan bilimde ve teknolojide meydana gelen gelişmeler, bilgisayar teknolojilerini kullanarak ders içeriklerinin eğlenceli bir zaman aktivitesi olarak verilmesine imkân sağlamıştır. Hayat boyu devam eden öğrenme ortamları, değişen oyun kültürüne uyarlanarak her ortam ve araçta her an gerçekleşebilen eğitim aracı olarak kullanılması gerekmektedir. Bu amaçla Coğrafya konularının teknoloji-tasarım uygulamalarında aktif kullanımının ve uygulanmasının yaygınlaştırılmasına yönelik olarak, modern gelişmelerin ışığında teknolojinin sunduğu tamamlayıcı çözüm önerisi oluşturma gereksinimi doğmaktadır. Ankete dayalı araştırmanın sonucunda ortaya çıkan bulgular analiz edilerek teknolojinin tasarlanması strateji belirlenmiş ve “CoğrafyIQ” olarak nitelendirilen coğrafya oyunu hazırlanmıştır. Teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijital unsurları zararsız sanal ortam uygulaması olarak verilebilmesine yönelik uygulama önerisinin oluşturulası hedeflenmiştir. Çalışma ile Coğrafya dersi öğretim programında yer alan coğrafya konuları dijital oyun olarak öğrenilmesi ve eğlenceli ders içeriği oluşturulması için geliştirilebilir, ihtiyaca yönelik olarak eklemelerin yapılabilmesine imkân veren ders içerikli bilgisayar oyunu oluşturulmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Baylak, H. M., Özer, M., Küçükkürkcü, A., & Şimşek, A. (2024). Ders İçerikli Bilgisayar Oyunu: CoğrafyIQ. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(5), 1079–1088. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/519
Bölüm
Araştırma Makaleleri