Kız meslek lisesi meslek alan öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik tutumları

Main Article Content

Emel Bayrı Sipahi

Özet

Araştırmanın amacı, Kız Meslek Lisesi'nde görev yapan meslek alan öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik görüşlerini incelemektir. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada, 12 meslek alan öğretmeniyle yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler sonucunda öğretmenlerin teknoloji kullanımının öğrencilerin ilgisini çektiği, motivasyonlarını artırdığı ve derslerin daha etkili işlenmesini sağladığı yönünde görüş bildirdikleri; ancak teknolojik sorunlar, öğrenci dikkatinin dağılması ve altyapı/donanım eksiklikleri gibi olumsuz durumlarla da karşılaştıklarını ifade ettikleri ortaya çıkmıştır. Öğretmenlerin teknoloji kullanımındaki yeterlikleri konusunda farklı görüşler bulunmaktadır. Araştırma sonuçlarına dayalı olarak okullardaki teknolojik altyapı ve donanım eksikliklerinin giderilmesi, öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitimlerin artırılması, öğretmenlerin teknoloji kullanımına yönelik motivasyonlarının artırılması, teknoloji kullanımına yönelik rehberlik ve destek hizmetlerinin sağlanması, teknoloji kullanımının öğretim programlarına entegrasyonunun güçlendirilmesi gibi önerilerde bulunulmuştur.

Article Details

Nasıl Atıf Yapılır
Bayrı Sipahi, E. (2024). Kız meslek lisesi meslek alan öğretmenlerinin teknoloji kullanımına yönelik tutumları. Ulusal Eğitim Dergisi, 4(6), 1132–1141. Geliş tarihi gönderen https://uleder.com/index.php/uleder/article/view/527
Bölüm
Araştırma Makaleleri