[1]
Çopur, E. ve Eroğlu Çopur, D. 2021. Söz almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Ulusal Eğitim Dergisi. 1, 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı (Kas. 2021), 46–60.