[1]
Özdemir, R., Aslan, G., Özdemir, B. ve Demir, M.S. 2023. Sosyal bilgiler dersinde öykü tabanlı öğrenme yaklaşımının uygulanmasına ilişkin öğrenci ve öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi. 3, 2 (Mar. 2023), 594–608.