[1]
Yeşilkuş, A. 2023. Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği. Ulusal Eğitim Dergisi. 3, 7 (Ağu. 2023), 1023–1034.