[1]
Arkadaş, D., Arkadaş, B. , Keskin, Y. ve Oymak, A. 2023. Küreselleşmenin eğitim politikalarına etkine yönelik öğretmen görüşleri . Ulusal Eğitim Dergisi. 3, 9 (Eki. 2023), 1390–1410.