[1]
Gökkaya, N., Yavuzalp, M., Güney, S. ve Bozkurt, A. 2023. Okullarda akran zorbalığına yönelik öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi . Ulusal Eğitim Dergisi. 3, 9 (Eki. 2023), 1584–1601.