(1)
Çopur, E.; Eroğlu Çopur, D. Söz Almadan konuşma davranışının sınıf yönetimine Etkilerine ilişkin öğretmen görüşlerinin Incelenmesi. ULEDER 2021, 1, 46-60.