(1)
Yeşilkuş, A. Ortaöğretim Öğrencilerin Taşımalı Eğitime İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi: Adana İli Karaisalı İlçesi Örneği. ULEDER 2023, 3, 1023-1034.