(1)
İncetaş, F.; Kaf, Özlem. Covid-19 salgın sürecinin öğrencilerin Akademik Ve Sosyal davranışlarına yansımalarıyla Ilgili öğretmen görüşleri. ULEDER 2022, 2, 156-175.